Een zonnige toekomst voor food

Vaker uit eten en ‘meer gemak’

De toekomst voor de food sector ziet er rooskleurig uit. Consumenten eten steeds vaker buiten de deur. Het aantal restaurantbezoeken zal in 2019 en 2020 naar verwachting met 3% stijgen. Kernwoorden hierbij zijn ‘gemak’ en ‘water’. De consument vraagt steeds vaker om een glas mineraal- of bronwater. Hoewel de bewustwording over gezondheid en voeding toeneemt, blijft fastfood in Europa een belangrijke groeifactor. Dit valt onder andere te verklaren vanuit de behoefte aan gemak. We zien onze (snelle) maaltijd graag aan huis bezorgd.

Bron: Rabobank Sector Trends